Министерство на земеделието и храните - МЗХ

Изпълнителна Агенция по Сортоизпитване Апробация и Семеконтрол - ИАСАС

Национлна Служба за Растителна Защита - НСРЗ

Държавен Фонд Земеделие - ДФЗ

Френски Официален Каталог


Холандски Официален Каталог - NIVAP

Европейска База Данни за Сортове Картофи

Европейска и Средиземноморска Организация за Растителна Защита - ЕРРО
    

 Facebook Page: 241110702593910

СЛОВБУЛ ВЪВ FACEBOOK

                                                 

СЕРТИФИЦИРАНИ КАРТОФИ ЗА ПОСЕВ ОТ ВНОС