АТЛАС

Добър добив, добро съхранение

  • Подходящ за страните от южното Средиземноморие
  • Много добър добив
  • Подходящ за дълго съхранение
  • Подходящ за пържени картофи

Брошура Атлас

ФИЗИОЛОГИЯ

Цвят на кожата Жълт
Цвят на месото Светло жълт
Форма на клубените Овална 
Размер на клубените  Много големи
Брой клубени  Нисък
Еднаквост на клубените Сравнително еднакви
Дълбочина на очите  Плитки
Зрялост Средно ранен – късен
Поникване Сравнително бързо
Съхранение Много добро

ДОБИВ – КАЧЕСТВО 

Предназначение Обща употреба
Горварски тип В – С
Добив Много висок
Сухо вещество Високо (20-22 %)

УСТОЙЧИВОСТИ  

Мана по листата Слабо устойчив
Мана по клубените  Средно податлив
PVY  Слабо устойчив
PVYntn Силно устойчив
Обикновена краста Слабо устойчив
Мрежеста краста Силно устойчив
Рак – Physio 1  Устойчив
Нематода – Rо 1 Няма
Алтернария Силно устойчив

ДРУГИ УСТОЙЧИВОСТИ 

Механични повреди Устойчив
Спящо състояние Дълго