ДЕСИБЕЛ

За прясна консумация

  • Ранен и много издръжлив сорт
  • Стабилен при стресови условия
  • Едри, гладки овални клубени
  • Висок добив

Брошура Десибел

ФИЗИОЛОГИЯ

Цвят на кожата Жълт 
Цвят на месото Жълт
Форма на клубените Овална
Размер на клубените  Много големи
Брой клубени  Сравнително висок
Еднаквост на клубените Еднакви
Дълбочина на очите  Плитки
Зрялост Ранен
Поникване Сравнително бързо
Съхранение Дълго

ДОБИВ – КАЧЕСТВО 

Предназначение Обща употреба
Добив Висок
Сухо вещество Средно (18-20 %)

УСТОЙЧИВОСТИ  

Мана по листата Средно устойчив
Мана по клубените  Слабо податлив
PVY  Висока
PVX N.A
Обикновена краста Високо устойчив
Мрежеста краста  Високо устойчив
Рак – Physio 1 Устойчив
Нематода – G. Pa 2 Средно устойчив
Нематода – Rо 1-4 Устойчив

ДРУГИ УСТОЙЧИВОСТИ 

Куха сърцевина Много устойчив
Механични повреди Устойчив