Домати

1 грам семена пипер съдържа 250 – 400 зърна.
Масата на хиляда семена е 2,8 – 3,8г.

Оптимална температура за покълване е 20 – 28 °С,
мин. 16, макс. 35 °С.

Кълняемостта на хибридните семена
на Superior е 95 – 98%

Вижте още