Giwa Tape

Giwatape ™  е система с постоянен лабиринт, осигуряваща висока устойчивост на запушване, по-дълга употреба на системата и рационално използване на водата.

Възможни дължини при използване на Giwatape ™ в завивимост от терена, при постоянно налягане от 0,7 атм.

Дебит на емитера Еднаквост 10см 15см 20см 30см
0,6 L/h 90 % 140 м 180 м 210 м 268 м
85 % 170 м 220 м 260 м 335 м
1,0 L/h 90 % 100 м 125 м 150 м 190 м
85 % 125 м 160 м 185 м 235 м
1,5 L/h 90 % 70 м 90 м 105 м 130 м
85 % 85 м 110 м 130 м 165 м
2,0 L/h 90 % 35 м 45 м 50 м 65 м
85 % 75м 95 м 105 м 140 м