Giwa Tape

Giwatape ™  е система с постоянен лабиринт, осигуряваща висока устойчивост на запушване, по-дълга употреба на системата и рационално използване на водата.

Възможни дължини при използване на Giwatape ™ в завивимост от терена, при постоянно налягане от 0,7 атм.

Дебит на емитераЕднаквост10см15см20см30см
0,6 L/h90 %140 м180 м210 м268 м
85 %170 м220 м260 м335 м
1,0 L/h90 %100 м125 м150 м190 м
85 %125 м160 м185 м235 м
1,5 L/h90 %70 м90 м105 м130 м
85 %85 м110 м130 м165 м
2,0 L/h90 %35 м45 м50 м65 м
85 %75м95 м105 м140 м