Уетцит

УЕТЦИТ ™ / WETCIT ® – Адювант

Уетцит ™ е първокласен адювант и добавянето му към работния разтвор осигурява едновременно по-добро покритие, омокряне, проникване и подобрена ефективност на пестицидите чрез патентованата Trans Phloem  технология.

Той може да се използва с инсектициди, акарициди, фунгициди, хербициди, дефолианти, регулатори на растежа на растенията и листни торове.

Продукта съдържа смес от натурални растителни екстракти и био-разградим омокрителен агент, наречени OROWET® технология, патентована в много страни по света.

УЕТЦИТ ™:

  • намалява значително повърхностното напрежение на водата;
  • осигурява еднаква големина на капката;
  • подобрява разпространяването и разливането и увеличава покритието на смесите за пръскане върху трудно достъпни места като: гъсто облистени растения, повърхности със силен восъчен налеп, хидрофобни и груби кори при овощни и лозя, дълбоки пукнатини на корите и др.
  • подобрява нокдаун ефекта (бързото действие) на пестицидите чрез подобряване на контакта върху растението и външни хидрофобни гъбични структури,
  • не води до намаляване на фотосинтезата или транспирацията, не влияе на pН на разтвора за пръскане, може да се използва при t от 5 до 26° С;
  • осигурява повторно омокряне на листната повърхност до 6 дни след третирането, което възпрепятства задържането на капка вода върху листата при сутрешни роси и слаб дъжд. Това от своя страна значително намалява риска от развитието на гъбни болести .
  • ефекта на повторното омокряне също така спомага за разнасянето на препарата към новия прираст на листата, с което подобрява защитата.
  • смесим е с повечето продукти за растителна защита на пазара, включително мед и сяра съдържащи.
  • не е токсичен и няма остатъчност в продукцията.

Уетцит се различава от другите адюванти/прилепители на пазара по уникалната си способност да прониква мигновено в листната повърхност, с което значително подобрява нок-даун ефекта (бързото действие) на пестицидите.

УЕТЦИТ ™ събира всички технологии на адювантите в един продукт!

УЕТЦИТ ™ е сертифициран за употреба при биологично отглеждане в редица страни в Европа. БИО Сертификатът от InfoXgen – Австрия  може да изтеглите от ТУК.

УЕТЦИТ ™ е в списъка с адюванти на Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.  Брошура за WETCIT и използването му при зимните пръскания  може да намерите ТУК.

WETCIT е патентована търговска марка на ORO AGRI Inc. УЕТЦИТ e регистрирана търговска марка на ORO AGRI Inc.