Продукти Tradecorp

Основана през 1985г. в Испания, Tradecorp е лидер в производството на биостимуланти, торове и специални продукти за хранене на различни селскостопански култури и са експерти в областта на микроелементите и специалните торове.Стратегията на компанията се основава на Иновации, Максимално качество и ефективност, Професионализъм и устойчивост.

Близо 40 години лидери в областта

Иновации увеличаващи производителността

Интегрирана система за управление на качеството и околната среда

Екип от над 300 професионалисти в цял свят

Иновация

Ние в Tradecorp сме наясно с необходимостта от насърчаване на по-продуктивно, екологично и устойчиво земеделие. За тази цел ние предлагаме на нашите клиенти решения, които ще им позволят да произвеждат повече с по-малко, увеличавайки производителността, насърчавайки устойчивото развитие и осигурявайки по-голяма възвръщаемост на техните инвестиции и усилия.

Нашият екип за научноизследователска и развойна дейност работи в тясно сътрудничество с нашите клиенти. Гордеем се с факта, че се вслушваме в тях и им предлагаме решения, които са съобразени с конкретните нужди.

Максимално качество и ефективност

Нашата работа е фокусирана върху удовлетвореността на клиентите. Като такива ние разработваме и произвеждаме висококачествени продукти за производителите. Ние предлагаме услуга, която започва с първо изслушване на нуждите и исканията на клиента, за да можем да предложим индивидуално решение. Тъй като Tradecorp използва интегрирана система за управление на качеството и околната среда от 2005 г., сертифицирана по ISO 9001 и ISO 14001, всички наши продукти отговарят на тези международно признати стандарти.

Професионализъм

Една от основните ценности, които отличават Tradecorp, е неговият екип. Съставени от повече от 300 професионалисти по целия свят, местните технически екипи за всяка област предлагат както на производителите, така и на дистрибуторите професионална и персонализирана услуга за непосредствена помощ.

Устойчивост

Ние сме посветени на прилагането и зачитането на човешките и трудовите права, опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси.

Основните приоритети включват:

  • Съответствие с регламента REACH .
  • Уважение и насърчаване на принципите на Глобалния договор на ООН .
  • Управлението на околната среда е сертифицирано по ISO 14001:2004 .
  • Много от основните продукти са подходящи за биологично земеделие.
  • GLOBALG.A.P. сертификация, като част от ангажимента към околната среда и добрите земеделски практики.

Иновация

Ние в Tradecorp сме наясно с необходимостта от насърчаване на по-продуктивно, екологично и устойчиво земеделие. За тази цел ние предлагаме на нашите клиенти решения, които ще им позволят да произвеждат повече с по-малко, увеличавайки производителността, насърчавайки устойчивото развитие и осигурявайки по-голяма възвръщаемост на техните инвестиции и усилия.

Нашият екип за научноизследователска и развойна дейност работи в тясно сътрудничество с нашите клиенти. Гордеем се с факта, че се вслушваме в тях и им предлагаме решения, които са съобразени с конкретните нужди.

Максимално качество и ефективност

Нашата работа е фокусирана върху удовлетвореността на клиентите. Като такива ние разработваме и произвеждаме висококачествени продукти за производителите. Ние предлагаме услуга, която започва с първо изслушване на нуждите и исканията на клиента, за да можем да предложим индивидуално решение. Тъй като Tradecorp използва интегрирана система за управление на качеството и околната среда от 2005 г., сертифицирана по ISO 9001 и ISO 14001, всички наши продукти отговарят на тези международно признати стандарти.

Професионализъм

Една от основните ценности, които отличават Tradecorp, е неговият екип. Съставени от повече от 300 професионалисти по целия свят, местните технически екипи за всяка област предлагат както на производителите, така и на дистрибуторите професионална и персонализирана услуга за непосредствена помощ.

Устойчивост

Ние сме посветени на прилагането и зачитането на човешките и трудовите права, опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси.

Основните приоритети включват:

  • Съответствие с регламента REACH .
  • Уважение и насърчаване на принципите на Глобалния договор на ООН .
  • Управлението на околната среда е сертифицирано по ISO 14001:2004 .
  • Много от основните продукти са подходящи за биологично земеделие.
  • Globalgap сертификация, като част от ангажимента към околната среда и добрите земеделски практики.

Решения спрямо вашите нужди

Хуминови киселини