СТЕМСТЕР

Универсалният сорт!

  • Много стабилен сорт при различни условия на отглеждане.
  • Големи клубени с отлични вкусови качества.
  • Много добро съхранение.
  • Добра устойчивост на суша.
Брошура Стемстер

ФИЗИОЛОГИЯ

Цвят на кожата Светло червен
Цвят на месото Жълт
Форма на клубените Дълго-овална
Размер на клубените  Много големи
Брой клубени  Сравнително висок
Еднаквост на клубените Сравнително еднакви
Дълбочина на очите  Плитки
Зрялост Средно ранен
Съхранение Дълго

ДОБИВ – КАЧЕСТВО 

Предназначение Обща употреба
Добив Много висок
Сухо вещество Средно (18-20 %)

УСТОЙЧИВОСТИ  

Мана по листата Средно устойчив
Мана по клубените  Средно податлив
Алтернария Устойчив
PVY  Средна устойчив
Обикновена краста Слабо устойчив
Мрежеста краста  Слабо устойчив
Рак – Physio 1 Устойчив
Нематода – Rо 1, 4 Устойчив

ДРУГИ УСТОЙЧИВОСТИ 

Куха сърцевина Устойчив
Механични повреди Устойчив