ФОЛВА

  • Висок потенциал за добив.
  • Отлични кулинарни качества
  • Много подходящ за пържени
    картофи.
  • Силен и надежден сорт, лесен за отглеждане и съхранение.

Брошура Фолва

ФИЗИОЛОГИЯ

Произход MONDIAL x CAESAR
Цвят на кожата Жълт
Цвят на месото Жълт
Форма на клубените Овална
Размер на клубените  Седни до големи
Брой клубени  14-16
Еднаквост на клубените Еднакви
Дълбочина на очите  Плитки
Зрялост Средно ранен 
Поникване Средно до дълго
Съхранение Много добро

ДОБИВ – КАЧЕСТВО 

Предназначение Прясна консумация – пържени картофи
Горварски тип В 
Добив Много висок
Сухо вещество Средно до високо

УСТОЙЧИВОСТИ  

Мана по листата Добра устойчивост
Мана по клубените  Добра устойчивост
Вирус „Y” Висока устойчивост
Обикновена краста Висока устойчивост
Мрежеста краста Силно устойчив
Рак – Type 1  Устойчив
Нематода Ro 1,2,3,4,5 Устойчив

ДРУГИ УСТОЙЧИВОСТИ 

Механични повреди
Куха сърцевина