КОКТЕЙЛ ОПАЛ / COCKTAIL OPAL

Cocktail Opal е концентриран фотосинтетичен активатор на базата на магнезий и на манган с двойно освобжождаване (сулфат и EDTA)

основни предимства

  • Манганът играе основна роля в синтеза на хлорофил и има важна роля в ензимното активиране за синтеза на аминокиселини и намаляване на нитратите.
  • Висококонцентрираният магнезий във формулата е неразделна част от молекулата на хлорофила и винаги е от съществено значение за добрата фотосинтеза, както в периода на вегетация, така и по време на плододаване.
  • Балансирано и постепенно снабдяване с манган – защитна EDTA хелатирана форма в допълнение със сулфатната форма.
  • Продуктът е с разтворимост над 150 g/L, неутрално pH и изключителна смесимост. Добит от качествени суровини и подходящ за използване в биологично земеделие .
  • Недостигът на манган е все по-широко разпространен при най-взискателните култури (лозя, овощни дървета и зеленчуци като цяло), а продукти богати на Mn, са все по-ограничени.

състав

Магнезий (MgO), разтворим във вода: 10% w/w
Сяра (SO3), разтворима във вода: 34,9% w/w
Манган (Mn), общо разтворим във вода: 14,7% w/w
Манган (Mn), разтворим във вода: 9,7% w/w
Манган (Mn) хелатен EDTA: 5% w/w

Назад