ТРАНСФОРМЪР™ / TRANSFORMER ® – Почвен подобрител

ТРАНСФОРМЪР™ е почвен подобрител и овлажнител, формулиран за подобряване на разпределението, проникването, инфилтрацията и задържането на вода в почвата. Води до намаляване на напукването на почвата, оттичането на водата в долните почвени слоеве и увеличава образуването на корени.

ТРАНСФОРМЪР™ съдържа OROWET® технологията (смес от натурални растителни екстракти и био-разградим омокрителен агент).

ТРАНСФОРМЪР™ подобрява нивото на проникване в малките пори (микро порите) при тежки или уплътнени почви.

TRANSFORMER® намалява хидрофобността и подобрява задържането на водата чрез по-добро разпределяне в песъкливи почви.

TRANSFORMER® е еднакво ефективен при тежки, уплътнени и песъкливи почви.

 

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ:

 • Еднократно третиране в сезон подобрява нивото на проникване на водата в последващите етапи на поливане. В най-лошия случай може да се наложи второ третиране.
 • Продуктът трябва да бъде правилно приложен и да проникне в зоната на корените.
 • Подобреното проникване на вода в микропорите ще доведе до:
  – По-малко загуби на поливна вода, от там и до по-ефективно напояване.
  – Подобрено ниво на влагата в уплътнените пластове, в резултат на което по-добри условия за развитие на кореновата система.
  – Подобрен дренаж на почви склонни към водозадържане.
  – Подобрени нива на кислород в почвата.
  – Повишена достъпност на хранителни вещества.
  – Почвените условия са по-благоприятни за развитие на корените и полезните организми.
 • Опити са установили по-добър растеж на корените и стимулиране на Ризобиум възлите при бобови култури в резултат на по-добрата аерация и дренаж на почата.
 • По-малко пречки пред растежа на корените в почви където сбиването или водозадържането е фактор. При подобреното проникване на вода в уплътнените места, се намалява съпротивлението за проникване на корените и улеснява растежа им.
 • При капково напояване, TRANSFORMER® подобрява хоризонталната дистрибуция на водата. Резултатът е по-равномерна влажност и по-малки колебания / различия между поливните цикли.)

TRANSFORMER е регистрирана търговска марка на ORO AGRI International Ltd.

ТРАНСФОРМЪР е регистриран почвен подобрител в БАБХ с рег. № 0122 / 02.11.2015г.